Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.06.2017.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy wykaz tras po modyfikacji.pdf
PDFZmiana treści SIWZ 29.06.2017.pdf
 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz autobusów.doc
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy wykaz tras.pdf
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu.docx
 

Wersja XML