Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 15 czerwca 2012r. (piątek) o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia. Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii Komisji dotyczącej usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych.

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                        Waltrauda Wicher

Wersja XML