Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 4

w dniu 11.05.2017r. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

„ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE”

 1. Dane dotyczące stanowiska:

Wymiar etatu:                             cały etat;

Liczba wolnych etatów               1;

Rodzaj umowy                            umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kodeksu pracy)

Warunki pracy:                            praca wg. grafiku zmianowa, w tym:

 1. praca w terenie: patrole zmotoryzowane i piesze;
 2. praca biurowa i obsługa monitoringu.

 

 1. Planowany termin zatrudnienia:              czerwiec 2017r.
 2. Niezbędne wymagania:
 1. Wymagania dodatkowe, atutami będą:
 1. Do zadań Zastępcy Komendanta  należeć będzie szkolenie i przygotowanie strażników do służby patrolowej oraz prowadzenie dokumentacji procesowej i czynny udział w zadaniach realizowanych przez Straż Miejską w Gogolinie, w tym:
 1. Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 maja 2017r., godz. 15.00

na adres:    

Straż Miejska w Gogolinie
ul. Krapkowicka 4
47-320 Gogolin

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 1. Etapy rekrutacji:
 1. Weryfikacja dokumentów;
 2. Test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna;
 3. Badania psychologiczne i lekarskie.

 

Osoby zakwalifikowane po weryfikacji dokumentów zostaną powiadomione o terminie i miejscu przeprowadzenia testu ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 1. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie internetowej Straży Miejskiej
  w Gogolinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 14,00, telefon 774 666 750.

Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie

Józef Woźny

 

Wersja XML