Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu

INFORMACJA BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2174) informuję, że została podjęta Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Odrowążu. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – Biuletyn Informacji Publicznej.

                                                                                Burmistrz Gogolina

                                                                                  Joachim Wojtala

Wersja XML