Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14470814007311097000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101131119278126746129230159890170492196902203879183721176591155570113485
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137242119946116352117545126824142995117699117963114746104379110413112272
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14621814824517382915229313188612198690848106811125649115525126151122592
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126268145886192766159513157527160604176222184032175196169456157560170401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
84332104488881528645787732811588914490628995389766392386114662
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388404050930253379256413553967509685266440263470194128264345
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242922865938348282332852036214315872890340191362514629239768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190191620817584185462222018939207692036921667212032200421514
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
024386151131011115105641197914230150411379522492
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 335550
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 253121
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 239403
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 210967
 5. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 207267
 6. Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 135979
 7. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 86368
 8. Zamówienia publiczne nie przekraczające 30 000 euro
  Wyświetleń: 58543
 9. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 32858
 10. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 30682
 11. Zespół Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 29976
 12. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 28386
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 27237
 14. Gminna Rada Seniorów 2015-2019
  Wyświetleń: 25183
 15. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
  Wyświetleń: 24151
 16. Polityka Prywatności BIP
  Wyświetleń: 23892
 17. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 20998
 18. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 20959
 19. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 20844
 20. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 20416
 21. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 19708
 22. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 19424
 23. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 19378
 24. Młodzieżowa Rada - kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 19363
 25. Gminny Ośrodek Zdrowia
  Wyświetleń: 19356
 26. Koperta na Jesień Życia
  Wyświetleń: 18824
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18268
 28. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 18003
 29. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 17775
 30. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  Wyświetleń: 17657
 31. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17574
 32. Straż Miejska
  Wyświetleń: 17130
 33. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17090
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 16946
 35. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 16782
 36. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2014 - 2018
  Wyświetleń: 16528
 37. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
  Wyświetleń: 16325
 38. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 16129
 39. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 16128
 40. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 16049
 41. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 16025
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15982
 43. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Wyświetleń: 15802
 44. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
  Wyświetleń: 15722
 45. Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15263
 46. Statut Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 15163
 47. Budżet Gminy Gogolin na 2012 rok.
  Wyświetleń: 15047
 48. Rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 15042
 49. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 15014
 50. Kodeks etyczny pracowników
  Wyświetleń: 14817
 51. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 14538
 52. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 14452
 53. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 14436
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14264
 55. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 14168
 56. Przejrzysta Polska - cel i zasady
  Wyświetleń: 14109
 57. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14082
 58. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 13748
 59. Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 13685
 60. Karty usług
  Wyświetleń: 13623
 61. Informacje o jednostce
  Wyświetleń: 13255
 62. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 13255
 63. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 13067
 64. Dług publiczny
  Wyświetleń: 13031
 65. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 12751
 66. Partycypacji
  Wyświetleń: 12539
 67. Zasada przewidywalności
  Wyświetleń: 12388
 68. Zasada Fachowości
  Wyświetleń: 12094
 69. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 12063
 70. Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne
  Wyświetleń: 12041
 71. Wybory 2018
  Wyświetleń: 11819
 72. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018
  Wyświetleń: 11658
 73. Budżet Gminy Gogolin na 2013 rok.
  Wyświetleń: 11591
 74. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014
  Wyświetleń: 11569
 75. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 11281
 76. Rozliczalności
  Wyświetleń: 11225
 77. Przejrzystość
  Wyświetleń: 10986
 78. Budżet Gminy Gogolin na 2011
  Wyświetleń: 10722
 79. Ogłoszenia Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10320
 80. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 10101
 81. Protokoły i wykaz głosowań z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10068
 82. Informacje innych organów ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10017
 83. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9963
 84. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 9726
 85. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9669
 86. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 9627
 87. Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 9548
 88. Konkurs na logo
  Wyświetleń: 9547
 89. Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i złożone w 2012 roku.
  Wyświetleń: 9345
 90. Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 9301
 91. Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 9236
 92. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 8885
 93. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8592
 94. Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 8396
 95. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 8364
 96. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 8303
 97. Archiwum - wybory i referenda
  Wyświetleń: 8235
 98. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 8195
 99. W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
  Wyświetleń: 8155
 100. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8013
 101. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 8005
 102. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 7988
 103. Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7942
 104. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
  Wyświetleń: 7909
 105. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7896
 106. Wydział Finansowy (Podatki)
  Wyświetleń: 7814
 107. Przetarg na sprzedaz nieruchomości.
  Wyświetleń: 7804
 108. KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 7793
 109. Mapa aktywności organizacji
  Wyświetleń: 7765
 110. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7760
 111. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 7756
 112. postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 7678
 113. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7661
 114. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7626
 115. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7578
 116. Kontrole wewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 7556
 117. Plany kontroli
  Wyświetleń: 7484
 118. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7466
 119. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 7460
 120. Ogłoszenie o przetargu na "CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN"
  Wyświetleń: 7351
 121. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 7341
 122. Utworzenie i rozwój tablic informacji
  Wyświetleń: 7331
 123. Lista kart usług oraz ankieta oceny systemu kart usług
  Wyświetleń: 7327
 124. Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok
  Wyświetleń: 7233
 125. Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 7219
 126. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7197
 127. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 7150
 128. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 7133
 129. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie hali sportowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 7083
 130. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 7036
 131. Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna
  Wyświetleń: 7024
 132. Zarządzenia Burmistrza - 2015
  Wyświetleń: 6937
 133. Oznakowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  Wyświetleń: 6832
 134. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6829
 135. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
  Wyświetleń: 6785
 136. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
  Wyświetleń: 6765
 137. Zawiadomienia o sesjach i komisjach
  Wyświetleń: 6746
 138. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 6721
 139. Zarządzenia Burmistrza - 2012
  Wyświetleń: 6694
 140. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 6686
 141. Praktyka głosowania imiennego
  Wyświetleń: 6665
 142. Dział Pomocy Socjalnej
  Wyświetleń: 6598
 143. Transmisje Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6563
 144. Dział Świadczeń Rodzinnych
  Wyświetleń: 6556
 145. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 6544
 146. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6542
 147. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6539
 148. Oświadczenia majątkowe za rok 2012 i złożone w 2013 roku.
  Wyświetleń: 6517
 149. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 6473
 150. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 6464
 151. Informacje Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6450
 152. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012
  Wyświetleń: 6430
 153. Polityka Prywatności
  Wyświetleń: 6417
 154. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6367
 155. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6289
 156. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 6269
 157. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 6238
 158. Petycje złożone do Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 6216
 159. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6196
 160. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 6180
 161. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6179
 162. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6173
 163. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
  Wyświetleń: 6109
 164. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
  Wyświetleń: 6095
 165. Petycje złożone do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6059
 166. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 6025
 167. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę nagłosnienia i oświetlenia Gminnego centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 6013
 168. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5990
 169. Uchwała Nr 821/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5981
 170. INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 5951
 171. Zawiadomienie o XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5951
 172. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 5950
 173. Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  Wyświetleń: 5942
 174. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5936
 175. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5927
 176. KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5902
 177. Zarządzenia Burmistrza - 2014
  Wyświetleń: 5898
 178. Regulaminy organizacyjne - archiwum
  Wyświetleń: 5890
 179. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 
  Wyświetleń: 5879
 180. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5874
 181. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI
  Wyświetleń: 5874
 182. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Lotniska Opole Kamień Śląski
  Wyświetleń: 5840
 183. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5840
 184. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów
  Wyświetleń: 5805
 185. Kontrole wewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5788
 186. Konsultacje projektów dokumentów
  Wyświetleń: 5757
 187. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5750
 188. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5749
 189. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 5714
 190. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5703
 191. Zarządzenia Burmistrza - 2013
  Wyświetleń: 5688
 192. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 5685
 193. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5684
 194. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5684
 195. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5683
 196. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 5667
 197. Dział Usług Opiekuńczych
  Wyświetleń: 5660
 198. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5636
 199. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu
  Wyświetleń: 5633
 200. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5617
 201. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5614
 202. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029
  Wyświetleń: 5614
 203. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 5612
 204. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji  na 2017 r.
  Wyświetleń: 5609
 205. Uchwała Nr 822/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5604
 206. Zarządzenia Burmistrza - 2011
  Wyświetleń: 5594
 207. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5565
 208. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 5552
 209. przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
  Wyświetleń: 5545
 210. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 5532
 211. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5529
 212. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5521
 213. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5495
 214. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5494
 215. Zawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5492
 216. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5480
 217. Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5469
 218. Kontrole wewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 5437
 219. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna
  Wyświetleń: 5429
 220. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5429
 221. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5429
 222. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 5427
 223. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim
  Wyświetleń: 5416
 224. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5415
 225. Ogłoszenie o planowanej konsultacji projektu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5410
 226. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 5396
 227. Gminna Rada Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 5384
 228. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2016 rok
  Wyświetleń: 5382
 229. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
  Wyświetleń: 5374
 230. Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 5368
 231. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 5358
 232. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO
  Wyświetleń: 5354
 233. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół
  Wyświetleń: 5350
 234. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2014 rok
  Wyświetleń: 5333
 235. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.
  Wyświetleń: 5325
 236. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5308
 237. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5293
 238. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5292
 239. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5283
 240. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5281
 241. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22
  Wyświetleń: 5278
 242. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5276
 243. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 5268
 244. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 5267
 245. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5266
 246. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5258
 247. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5257
 248. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych ... w Choruli.
  Wyświetleń: 5255
 249. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin
  Wyświetleń: 5247
 250. obwieszczenie o nałożeniu na PEBIT Piotr Wotzka obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową
  Wyświetleń: 5245
 251. Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 5236
 252. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5232
 253. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5227
 254. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa
  Wyświetleń: 5219
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.
  Wyświetleń: 5215
 256. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5208
 257. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5200
 258. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5198
 259. Uchwały
  Wyświetleń: 5186
 260. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5184
 261. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA
  Wyświetleń: 5182
 262. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku - część 2.
  Wyświetleń: 5178
 263. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5177
 264. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5173
 265. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5167
 266. Ogłoszenie o planowanych konsultacjach projektu zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5165
 267. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5162
 268. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok.
  Wyświetleń: 5159
 269. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5156
 270. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5151
 271. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dabrówce
  Wyświetleń: 5147
 272. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5147
 273. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5146
 274. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 5145
 275. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok złożone na dzień 30 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 5144
 276. Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 5143
 277. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina złożone na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5142
 278. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5132
 279. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5127
 280. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 5124
 281. Kontrole wewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 5120
 282. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową
  Wyświetleń: 5103
 283. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5103
 284. Protokół z posiedzenia komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 06-02-2017r
  Wyświetleń: 5092
 285. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka
  Wyświetleń: 5088
 286. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-hotelowego w Gogolinie ul. Kasztanowa 30.
  Wyświetleń: 5080
 287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 5049
 288. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 5035
 289. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5023
 290. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej
  Wyświetleń: 5004
 291. Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 5003
 292. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4997
 293. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1831O Gogolin Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4993
 294. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4991
 295. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu
  Wyświetleń: 4989
 296. INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4986
 297. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4986
 298. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4983
 299. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4978
 300. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4974
 301. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4965
 302. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4949
 303. Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4945
 304. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4941
 305. Rekrutacja
  Wyświetleń: 4941
 306. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na hali produkcyjnej farb rozpuszczalnikowych oraz hali eykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4935
 307. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4934
 308. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4933
 309. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o zmianie decyzji pierwotnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Kolejowa w Gogolinie
  Wyświetleń: 4927
 310. Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie
  Wyświetleń: 4925
 311. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4919
 312. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4916
 313. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4912
 314. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4907
 315. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4903
 316. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist
  Wyświetleń: 4902
 317. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4898
 318. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4895
 319. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. w Górażdzach
  Wyświetleń: 4886
 320. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 4884
 321. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny
  Wyświetleń: 4883
 322. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4880
 323. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 4874
 324. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów budowlanych oraz budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4872
 325. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4871
 326. obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4869
 327. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4868
 328. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4866
 329. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 4864
 330. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa.
  Wyświetleń: 4859
 331. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska w Kamienu Ślaskim
  Wyświetleń: 4857
 332. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4854
 333. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4852
 334. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok
  Wyświetleń: 4850
 335. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4845
 336. Strategia
  Wyświetleń: 4845
 337. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4843
 338. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...
  Wyświetleń: 4839
 339. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu drewnianych kołków do mebli w Odrowążu
  Wyświetleń: 4838
 340. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4838
 341. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30
  Wyświetleń: 4836
 342. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4834
 343. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4834
 344. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4832
 345. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4831
 346. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4829
 347. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych ul. Fabryczna 1 w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4828
 348. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4814
 349. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4812
 350. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4809
 351. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4806
 352. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4806
 353. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4805
 354. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4804
 355. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji paliw z myjnią w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4798
 356. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4797
 357. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4794
 358. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowaj w Choruli
  Wyświetleń: 4789
 359. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego w Malni
  Wyświetleń: 4789
 360. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4788
 361. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4785
 362. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4784
 363. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4784
 364. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4784
 365. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4777
 366. Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007
  Wyświetleń: 4771
 367. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4769
 368. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli
  Wyświetleń: 4765
 369. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw w Choruli
  Wyświetleń: 4762
 370. Ocena oferty złożonej przez Stowarzysznie Kamyki
  Wyświetleń: 4760
 371. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4757
 372. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec
  Wyświetleń: 4757
 373. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei
  Wyświetleń: 4754
 374. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)
  Wyświetleń: 4751
 375. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin za lata2007-2008
  Wyświetleń: 4751
 376. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4749
 377. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4748
 378. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4746
 379. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4746
 380. Statut
  Wyświetleń: 4746
 381. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4745
 382. Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4744
 383. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4743
 384. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4741
 385. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 4739
 386. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1
  Wyświetleń: 4737
 387. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4737
 388. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4737
 389. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4736
 390. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów
  Wyświetleń: 4731
 391. Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni
  Wyświetleń: 4731
 392. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4730
 393. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4722
 394. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4721
 395. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4719
 396. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044
  Wyświetleń: 4718
 397. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4717
 398. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.
  Wyświetleń: 4714
 399. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4710
 400. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4710
 401. Ocena zasobów
  Wyświetleń: 4708
 402. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna
  Wyświetleń: 4707
 403. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4705
 404. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4705
 405. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4705
 406. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4702
 407. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4701
 408. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu produkcyjno -magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4699
 409. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4695
 410. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 4690
 411. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4676
 412. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4671
 413. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Malni i Choruli w cigu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4668
 414. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4668
 415. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4665
 416. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4664
 417. ogłoszenie przetargu na rewitalizację centrum miasta Gogolina-zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 4664
 418. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa budynku gastronomiczno hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4663
 419. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4660
 420. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4658
 421. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4658
 422. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
  Wyświetleń: 4656
 423. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4655
 424. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4653
 425. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gogolinie ul. Malińska
  Wyświetleń: 4650
 426. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4649
 427. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4649
 428. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4645
 429. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.
  Wyświetleń: 4644
 430. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4642
 431. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4641
 432. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4640
 433. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.
  Wyświetleń: 4639
 434. Ocena oferty złożonej przez ZKS Górażdże
  Wyświetleń: 4639
 435. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4639
 436. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4637
 437. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE
  Wyświetleń: 4636
 438. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Koncert instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 4636
 439. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.
  Wyświetleń: 4635
 440. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4631
 441. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4628
 442. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A
  Wyświetleń: 4626
 443. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z obiektami usługowo - handlowymi towarzyszącymi w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4625
 444. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie, gmina Gogolin
  Wyświetleń: 4625
 445. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.
  Wyświetleń: 4623
 446. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4622
 447. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4621
 448. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 4613
 449. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4613
 450. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia
  Wyświetleń: 4611
 451. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4610
 452. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4610
 453. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4609
 454. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4606
 455. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złozeniu w tyt. Urzedzie raportu o oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4604
 456. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2013
  Wyświetleń: 4602
 457. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4601
 458. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4599
 459. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4599
 460. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4598
 461. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4596
 462. Kontrole wewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 4596
 463. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 240Mg/h ul. Fabryczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4595
 464. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4591
 465. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4590
 466. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4588
 467. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4584
 468. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka
  Wyświetleń: 4581
 469. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4580
 470. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4575
 471. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4573
 472. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1
  Wyświetleń: 4572
 473. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4568
 474. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4567
 475. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków
  Wyświetleń: 4566
 476. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 4564
 477. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4561
 478. Ocena oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Obrowiec
  Wyświetleń: 4560
 479. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umieszczenie mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie Cementowni Górażdze.
  Wyświetleń: 4558
 480. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o. z Opola do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w m. Chorula
  Wyświetleń: 4555
 481. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4554
 482. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.
  Wyświetleń: 4554
 483. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia odbiór powietrza z komina filtra odpylajacego magazyn rozdrobnionych paliw zastepczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 4548
 484. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa , Kościelna....
  Wyświetleń: 4547
 485. Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4540
 486. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4539
 487. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4538
 488. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4537
 489. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę Ekomuzeum "Nasze Wspólne Dzieło" w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4534
 490. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4533
 491. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 0,2 ha w Malni
  Wyświetleń: 4529
 492. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 4529
 493. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia
  Wyświetleń: 4527
 494. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu farb rozpuszczalnikowych oraz wodnych w Choruli
  Wyświetleń: 4521
 495. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Polską Grupę Biogazową z Warszawy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4519
 496. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową. Inwestor SENTREX Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4519
 497. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4515
 498. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4515
 499. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4514
 500. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4513
 501. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi dojazdowej w Obrowcu
  Wyświetleń: 4511
 502. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4510
 503. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Bernarda Lipkę z Obrowca do spozadzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4509
 504. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.
  Wyświetleń: 4507
 505. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, Chorula ul. Koście
  Wyświetleń: 4506
 506. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423
  Wyświetleń: 4500
 507. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 4500
 508. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4497
 509. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4494
 510. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4493
 511. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4489
 512. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4487
 513. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4485
 514. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4485
 515. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4485
 516. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.
  Wyświetleń: 4484
 517. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4484
 518. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4480
 519. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4478
 520. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4478
 521. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4477
 522. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Leśnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4472
 523. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów.
  Wyświetleń: 4468
 524. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4467
 525. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula
  Wyświetleń: 4466
 526. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4463
 527. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4461
 528. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4458
 529. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .
  Wyświetleń: 4457
 530. Burmistrz Gogolina informuje, że zodtało wydane postanowienie o obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegajacego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie ul. Kamienna.
  Wyświetleń: 4454
 531. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4451
 532. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia, Gogolin
  Wyświetleń: 4448
 533. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4447
 534. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4 wraz z suszarnią żużla zadanie nr1 ...
  Wyświetleń: 4445
 535. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4444
 536. Zarządzenia Burmistrza - 2016
  Wyświetleń: 4444
 537. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4443
 538. Obwieszczenie Burmistza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4436
 539. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn rozbudowa istniejacego budynku o część produkcyjną i magazynową przez firmę SENTREX
  Wyświetleń: 4435
 540. Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4429
 541. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4429
 542. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4427
 543. KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4422
 544. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zadania Ligonia
  Wyświetleń: 4421
 545. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4421
 546. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4421
 547. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4420
 548. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa węzłów załadunku cementu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4416
 549. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4414
 550. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4408
 551. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji
  Wyświetleń: 4407
 552. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4405
 553. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia
  Wyświetleń: 4404
 554. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4402
 555. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa instalacji do magazynowania i dozowania suszonych osadów sciekowych do piecó obrotowych
  Wyświetleń: 4401
 556. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 4401
 557. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4400
 558. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 4398
 559. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowni Gorażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4397
 560. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4396
 561. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa wodociągu Górażdże - Chorula
  Wyświetleń: 4395
 562. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4395
 563. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon
  Wyświetleń: 4391
 564. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4391
 565. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4390
 566. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4390
 567. Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4390
 568. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4389
 569. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4388
 570. obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4387
 571. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4386
 572. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4384
 573. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4384
 574. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie.
  Wyświetleń: 4384
 575. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4383
 576. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4382
 577. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4375
 578. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 4374
 579. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4374
 580. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 4374
 581. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze
  Wyświetleń: 4371
 582. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Krohn Polska Sp. z o.o. do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4371
 583. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4370
 584. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych na działce nr 115/17 w Górażdzach na terenie Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4369
 585. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4369
 586. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4367
 587. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w dawnym folwarkuprzypałacowymw Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4366
 588. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4357
 589. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu
  Wyświetleń: 4353
 590. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową
  Wyświetleń: 4349
 591. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4348
 592. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.
  Wyświetleń: 4347
 593. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4344
 594. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4343
 595. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 4340
 596. Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni
  Wyświetleń: 4334
 597. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa zakładu paliw alternatywnych w Górażdzu
  Wyświetleń: 4334
 598. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4334
 599. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
  Wyświetleń: 4333
 600. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw na Wydziale Pakowni i Ekspedycji Górażdże
  Wyświetleń: 4331
 601. Ocena oferty złożonej przez UKS Maestro
  Wyświetleń: 4331
 602. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4329
 603. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4329
 604. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2
  Wyświetleń: 4328
 605. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66
  Wyświetleń: 4328
 606. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków w Odrowążu
  Wyświetleń: 4327
 607. Informacja dodatkowa w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4327
 608. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4327
 609. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4327
 610. Wyniki otwartego konkursu - sport 2013
  Wyświetleń: 4325
 611. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4325
 612. świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4323
 613. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na Pana Antoniego Rymaszewskiego o przeprowadzenie oceny oddziaływania na srodowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej z myjnią ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 4321
 614. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4319
 615. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4317
 616. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsiewzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów z filtrów chłodników i zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr4
  Wyświetleń: 4316
 617. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4314
 618. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw ZTS Górażdze, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4313
 619. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 4313
 620. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4312
 621. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4310
 622. Informacja o ocenie oferty
  Wyświetleń: 4308
 623. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4306
 624. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4305
 625. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrowcu
  Wyświetleń: 4303
 626. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia pn przebudowa dróg powiatowych nr 1817O Otmice-Kamień Śląski oraz nr 1831O Gogolin-Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4303
 627. ogloszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4301
 628. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4299
 629. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4297
 630. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4297
 631. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 4297
 632. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4295
 633. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 4294
 634. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4294
 635. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4293
 636. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4291
 637. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4291
 638. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowiewęzłów załadunku cmentu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4288
 639. ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzedu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 4287
 640. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4284
 641. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4284
 642. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4281
 643. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 4281
 644. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli
  Wyświetleń: 4280
 645. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014 rok
  Wyświetleń: 4280
 646. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA O ZŁOŻENIU PRZEZ PGB ENERGETYKA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY DO 1 MW
  Wyświetleń: 4279
 647. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement
  Wyświetleń: 4276
 648. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4276
 649. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4277
 650. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmioscie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu Chespa w Choruli.
  Wyświetleń: 4275
 651. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014
  Wyświetleń: 4275
 652. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4275
 653. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4270
 654. Postanowienie Burmistrz Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie"
  Wyświetleń: 4269
 655. obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce
  Wyświetleń: 4268
 656. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 4267
 657. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 4266
 658. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4263
 659. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4263
 660. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4261
 661. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4261
 662. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4260
 663. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7
  Wyświetleń: 4259
 664. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4257
 665. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów oraz zbiornik i transport popiołów lotnych w Górażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4254
 666. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4254
 667. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4253
 668. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4251
 669. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4250
 670. Kontynuacja dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
  Wyświetleń: 4245
 671. Wykaz do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4245
 672. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4241
 673. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4241
 674. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4240
 675. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4237
 676. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4237
 677. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4236
 678. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4233
 679. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4233
 680. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4232
 681. Konkurs na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 4231
 682. Projekty dokumentów
  Wyświetleń: 4229
 683. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 4223
 684. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok
  Wyświetleń: 4220
 685. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4220
 686. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4217
 687. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4217
 688. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4217
 689. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4213
 690. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 4212
 691. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4211
 692. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 4209
 693. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 4209
 694. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4207
 695. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nieużytkowanego na pensjonat i restauracje w Zakrzowie ul. Stawowa9
  Wyświetleń: 4206
 696. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4206
 697. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4206
 698. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji do redukcji azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4203
 699. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4203
 700. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wykaszarek spalinowych
  Wyświetleń: 4202
 701. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 06.02.2017r.
  Wyświetleń: 4200
 702. obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowaniahali magazynowej oraz budowa nowej w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4198
 703. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4198
 704. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zbieranie, magazynowanie, segregacja odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle Gogolin ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4194
 705. Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok
  Wyświetleń: 4192
 706. Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4191
 707. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4188
 708. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw z myjnią zlokalizowaną w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4187
 709. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4187
 710. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4185
 711. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4185
 712. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4182
 713. Informacja o ocenie złożonej oferty
  Wyświetleń: 4182
 714. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4180
 715. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4180
 716. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4178
 717. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1817 oraz nr 1831 - Ietap
  Wyświetleń: 4177
 718. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca pozytywnego zaopinioniwania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2013 rok
  Wyświetleń: 4175
 719. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4174
 720. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4174
 721. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4170
 722. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4165
 723. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 4165
 724. odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4164
 725. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina informujące o złożeniu przez ZDW Opole raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4163
 726. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4159
 727. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4158
 728. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia instalacja do magazynowania transportu i dozowanie suszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych
  Wyświetleń: 4157
 729. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4156
 730. Burmistrz Gogolina informuje iż umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont lini 110 kv Górażdże Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4154
 731. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4153
 732. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4152
 733. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4147
 734. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4146
 735. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 4144
 736. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4140
 737. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4140
 738. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 4139
 739. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4138
 740. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego pieca nr 2 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4135
 741. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4135
 742. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4133
 743. Informacja Burmistrza Gogolina - konkurs na projekt logotypu
  Wyświetleń: 4132
 744. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4132
 745. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4125
 746. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4123
 747. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4122
 748. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4122
 749. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 4121
 750. OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GOGOLINA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCJE W PARK MASZYNOWY I WDROŻENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI WYROBÓW CHRONIONYCH PATENTEM
  Wyświetleń: 4119
 751. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4119
 752. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4115
 753. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4109
 754. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Malni
  Wyświetleń: 4108
 755. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4108
 756. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego na Wydziale Produkcji Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4104
 757. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4104
 758. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 4102
 759. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4102
 760. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej
  Wyświetleń: 4101
 761. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 4100
 762. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4100
 763. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4099
 764. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli
  Wyświetleń: 4098
 765. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4097
 766. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4089
 767. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4089
 768. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4081
 769. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4080
 770. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4080
 771. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4079
 772. Nabór członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 4073
 773. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP
  Wyświetleń: 4071
 774. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4071
 775. Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 4070
 776. Wyniki otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok
  Wyświetleń: 4070
 777. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4068
 778. Uchwała Nr 744/2013 z dnia 30 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkoej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu
  Wyświetleń: 4067
 779. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4062
 780. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn budowa instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4062
 781. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne
  Wyświetleń: 4061
 782. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4061
 783. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4060
 784. Ogłoszenie o zamówieniu pn.” Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 4060
 785. Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4058
 786. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4056
 787. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach
  Wyświetleń: 4056
 788. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4055
 789. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4054
 790. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok.
  Wyświetleń: 4051
 791. Burmistrz Gogolina informuje iż nałożono obowiązek na ZDW Opole wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 4049
 792. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 4048
 793. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4046
 794. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4046
 795. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 4045
 796. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..
  Wyświetleń: 4036
 797. DOŚ-III.7322.51.2016.AK
  Wyświetleń: 4035
 798. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 4033
 799. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1
  Wyświetleń: 4032
 800. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko
  Wyświetleń: 4032
 801. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4028
 802. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce
  Wyświetleń: 4022
 803. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4022
 804. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 4019
 805. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4018
 806. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu użytkowania część hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4017
 807. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 4017
 808. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja silosów nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4015
 809. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4012
 810. Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4012
 811. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4011
 812. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 4009
 813. Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4006
 814. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy
  Wyświetleń: 4005
 815. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 4004
 816. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4002
 817. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4000
 818. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3995
 819. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3995
 820. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 3994
 821. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3993
 822. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3991
 823. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3989
 824. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3987
 825. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca pozytywnego zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3985
 826. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3983
 827. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3983
 828. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3981
 829. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3980
 830. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3980
 831. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3978
 832. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 677/64 z k.m. 3 obręb Kamień Śląski.
  Wyświetleń: 3976
 833. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3976
 834. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu postanowieniem obowiązku na inwestorze do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum sportów motorowych – Gogolin”
  Wyświetleń: 3969
 835. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3968
 836. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3968
 837. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3968
 838. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3967
 839. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3965
 840. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3962
 841. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbiorze powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3960
 842. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3960
 843. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania stanowisko załadunku cementu luzem w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3959
 844. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiegow w sołectwie Górażdże na dzień 02.02.2015
  Wyświetleń: 3958
 845. Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3953
 846. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3949
 847. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3948
 848. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3946
 849. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424
  Wyświetleń: 3946
 850. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Zakrzów na dzień 20 stycznia 2015r.
  Wyświetleń: 3946
 851. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa budowa instalacji hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. w Górażdżach
  Wyświetleń: 3945
 852. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3945
 853. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej przy ul Kamiennej 86 w Gogolinie na halę produkcyjno
  Wyświetleń: 3941
 854. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 3940
 855. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu w tut. Urzędzie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Kamienna 86 Gogolin
  Wyświetleń: 3939
 856. Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3936
 857. Uchwała Nr 564/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy GOgolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 3934
 858. Wybory do PE 2019
  Wyświetleń: 3934
 859. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”.
  Wyświetleń: 3932
 860. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3930
 861. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3930
 862. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3929
 863. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3922
 864. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 Nr rej. ODB3574
  Wyświetleń: 3918
 865. Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3917
 866. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3916
 867. Protokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3914
 868. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3905
 869. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu, magazynowaniu segregacji odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle
  Wyświetleń: 3899
 870. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3898
 871. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3898
 872. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3896
 873. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.
  Wyświetleń: 3895
 874. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wglądu do złożonego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli. Inwestor Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3894
 875. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3891
 876. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3889
 877. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3887
 878. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3884
 879. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3880
 880. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3880
 881. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3879
 882. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3878
 883. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3875
 884. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3874
 885. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
  Wyświetleń: 3873
 886. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 Nr rej. OKRG 368
  Wyświetleń: 3872
 887. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
  Wyświetleń: 3871
 888. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2015
  Wyświetleń: 3870
 889. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3869
 890. Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3868
 891. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3862
 892. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3858
 893. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3857
 894. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3856
 895. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3851
 896. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3850
 897. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert_kultura fizyczna_2015
  Wyświetleń: 3847
 898. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3840
 899. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"
  Wyświetleń: 3837
 900. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3837
 901. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3837
 902. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3836
 903. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017
  Wyświetleń: 3836
 904. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3836
 905. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3835
 906. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3834
 907. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3833
 908. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3833
 909. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3832
 910. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 3832
 911. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałycyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3831
 912. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3830
 913. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3828
 914. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3827
 915. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3824
 916. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3819
 917. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3815
 918. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."
  Wyświetleń: 3813
 919. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3809
 920. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3807
 921. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie
  Wyświetleń: 3806
 922. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 244
  Wyświetleń: 3805
 923. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Chorula na dzień 03.02.2015r.
  Wyświetleń: 3804
 924. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3804
 925. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 modernizacja silosów cementu nr 3 i 9
  Wyświetleń: 3800
 926. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3800
 927. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2014 r.
  Wyświetleń: 3799
 928. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3799
 929. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3798
 930. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa centru sportów motorowych - Gogolin
  Wyświetleń: 3794
 931. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3794
 932. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn stanowisko załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8
  Wyświetleń: 3793
 933. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3792
 934. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin
  Wyświetleń: 3789
 935. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3789
 936. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie jednostki produkcyjnej w Górażdżach przez Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3787
 937. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3785
 938. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu na tor doskonalenia jazdy przy Lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3783
 939. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3782
 940. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3780
 941. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3779
 942. Informacja o wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla „Bacatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
  Wyświetleń: 3778
 943. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3776
 944. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3773
 945. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3767
 946. Uchwała Nr 18_2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3764
 947. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3763
 948. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3759
 949. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.
  Wyświetleń: 3756
 950. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3755
 951. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832O Gogolin - Chorula
  Wyświetleń: 3753
 952. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3753
 953. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3752
 954. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3748
 955. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3745
 956. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3745
 957. Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3744
 958. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3743
 959. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3743
 960. Informacja o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3739
 961. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia
  Wyświetleń: 3738
 962. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3734
 963. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja ukłdu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 w Cementowni Górażdże S.A.
  Wyświetleń: 3733
 964. Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."
  Wyświetleń: 3727
 965. Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3726
 966. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3724
 967. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3724
 968. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3723
 969. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3721
 970. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3721
 971. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałcyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3720
 972. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3719
 973. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową ul. Kamienna 79, Gogolin, inwestor SENTREX
  Wyświetleń: 3718
 974. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej i postanowienia dla przedsięwzięcia pn inwestycje w park maszynowy i wdrożenie inowacji w procesie produkcji wyrobów chronionych patentem w Zakładzie Gniotpol w Odrowążu
  Wyświetleń: 3716
 975. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3713
 976. Uchwała Nr 536/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2015-2024
  Wyświetleń: 3711
 977. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3706
 978. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3705
 979. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 3703
 980. Ogłoszenie Regulaminu konkursu „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie- fauna Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 3702
 981. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3699
 982. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3698
 983. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3697
 984. Zawiadomienie o Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3692
 985. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3690
 986. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3689
 987. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3688
 988. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3684
 989. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Odrowąż na dzień 27.01.2015r.
  Wyświetleń: 3683
 990. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 di km 6+944
  Wyświetleń: 3677
 991. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3674
 992. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3674
 993. Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3672
 994. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 3671
 995. Terminy kolejnych kosultacji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3671
 996. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”
  Wyświetleń: 3670
 997. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rurociągi filtrów U1P91 i U2P01 wraz z adaptacją filtrów na terenie Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3666
 998. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3665
 999. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3661
 1000. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1KW w miejscowości Zakrzów
  Wyświetleń: 3660
 1001. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3659
 1002. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego nr 2 w Cementowni
  Wyświetleń: 3659
 1003. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3659
 1004. Ogłoszenie Regulaminu konkursu fotograficznego „25-lecie Samorządu Terytorialnego – Gmina Gogolin wczoraj i dziś”
  Wyświetleń: 3656
 1005. Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału w pracach Zespołu skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  Wyświetleń: 3654
 1006. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rurociągi filtrów U1P91 i U2PO1 w Górażdżach Cement S.A.
  Wyświetleń: 3651
 1007. Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 3649
 1008. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3649
 1009. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star
  Wyświetleń: 3648
 1010. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3648
 1011. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3647
 1012. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3646
 1013. Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3643
 1014. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3640
 1015. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3640
 1016. Młodzieżowa Rada - kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 3639
 1017. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3638
 1018. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3635
 1019. Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3634
 1020. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3633
 1021. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3632
 1022. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3630
 1023. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3626
 1024. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3626
 1025. Projekty uchwał na III Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3623
 1026. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia
  Wyświetleń: 3622
 1027. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż
  Wyświetleń: 3619
 1028. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3619
 1029. Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3619
 1030. Uchwała Nr 565/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3618
 1031. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015 – 2019.
  Wyświetleń: 3615
 1032. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 3614
 1033. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3608
 1034. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3604
 1035. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3600
 1036. Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
  Wyświetleń: 3600
 1037. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 3600
 1038. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3596
 1039. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3595
 1040. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3594
 1041. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3593
 1042. DOŚ-III.7322.63.2016.AK
  Wyświetleń: 3590
 1043. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3590
 1044. Ocena oferty złożonej przez TSKN na Śląsku Opolskim
  Wyświetleń: 3589
 1045. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3586
 1046. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3586
 1047. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW
  Wyświetleń: 3578
 1048. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
  Wyświetleń: 3578
 1049. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3576
 1050. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniow na dzień 23.02.2015r.
  Wyświetleń: 3573
 1051. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Malnia na dzień 04.02.2015r.
  Wyświetleń: 3572
 1052. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3565
 1053. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3552
 1054. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3550
 1055. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3542
 1056. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 3541
 1057. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3539
 1058. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3537
 1059. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3535
 1060. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3535
 1061. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3535
 1062. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3533
 1063. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3529
 1064. Projekty uchwal na VII Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3528
 1065. Terminy kosultacji Gminnej Rady Seniorów - III kw. 2016 r.
  Wyświetleń: 3527
 1066. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3523
 1067. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2016
  Wyświetleń: 3520
 1068. Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3515
 1069. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3515
 1070. Projekt uchwały na II Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3512
 1071. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3505
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania
  Wyświetleń: 3491
 1073. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3489
 1074. Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3488
 1075. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3487
 1076. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamionek na dzień 09.02.2015r.
  Wyświetleń: 3486
 1077. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Obrowiec na dzień 24.02.2015
  Wyświetleń: 3485
 1078. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy komendanta straży miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3484
 1079. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Dąbrówka na dzień 11.02.2015r.
  Wyświetleń: 3482
 1080. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3481
 1081. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3480
 1082. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3479
 1083. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3475
 1084. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3474
 1085. Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3469
 1086. Uchwała Nr 11/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Wyświetleń: 3463
 1087. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3462
 1088. Ogłoszenie postępowania konkursowego z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3459
 1089. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3455
 1090. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3449
 1091. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3443
 1092. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3443
 1093. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 3434
 1094. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3433
 1095. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3431
 1096. Zawiadomienie o X posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 3420
 1097. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3419
 1098. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 3414
 1099. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3414
 1100. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3413
 1101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3411
 1102. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3408
 1103. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3405
 1104. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3402
 1105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
  Wyświetleń: 3400
 1106. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa ciagu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3397
 1107. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”
  Wyświetleń: 3390
 1108. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA ​​​​​​​o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
  Wyświetleń: 3388
 1109. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień Śląski na dzień 10.02.2015r.
  Wyświetleń: 3387
 1110. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3387
 1111. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3382
 1112. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok.
  Wyświetleń: 3380
 1113. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 3379
 1114. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3378
 1115. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3371
 1116. Informacja z otwarcia ofert "Centrum Przesiadkowe Gogolin"
  Wyświetleń: 3370
 1117. Informacja - nowe dowody osobiste
  Wyświetleń: 3369
 1118. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3364
 1119. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3363
 1120. Ogłoszenie otwartego kunkursu ofert
  Wyświetleń: 3361
 1121. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3359
 1122. Wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych na wybór podmiotów na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych.
  Wyświetleń: 3358
 1123. Ogłoszenie o konkursie fotograficznym
  Wyświetleń: 3356
 1124. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3348
 1125. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3343
 1126. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3342
 1127. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3338
 1128. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 3331
 1129. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 3328
 1130. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3328
 1131. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3323
 1132. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3322
 1133. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3309
 1134. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3309
 1135. Uchwała Nr 572/2015 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gogolin na 2016 r.
  Wyświetleń: 3306
 1136. Ocena oferty złożonej przez LKS Obrowiec
  Wyświetleń: 3304
 1137. Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 3300
 1138. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej ds. rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 3299
 1139. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3289
 1140. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3287
 1141. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3285
 1142. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3284
 1143. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3284
 1144. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3282
 1145. Petycje do Burmistrza Gogolina 2017
  Wyświetleń: 3280
 1146. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"
  Wyświetleń: 3279
 1147. Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3276
 1148. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry..."
  Wyświetleń: 3275
 1149. Uchwała Nr 535/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 3274
 1150. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3272
 1151. Projekt uchwały na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3271
 1152. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3268
 1153. Zarządzenia Burmistrza - 2017
  Wyświetleń: 3266
 1154. Kontrole wewnętrzne 2017
  Wyświetleń: 3263
 1155. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3261
 1156. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3261
 1157. Uchwała Nr 2/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 3261
 1158. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3260
 1159. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play
  Wyświetleń: 3258
 1160. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3256
 1161. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3241
 1162. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3229
 1163. Protokół VIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3228
 1164. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3227
 1165. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3227
 1166. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3226
 1167. Zawiadomienie o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3211
 1168. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”
  Wyświetleń: 3208
 1169. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3206
 1170. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3205
 1171. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż łodzi - kutra
  Wyświetleń: 3203
 1172. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3201
 1173. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3198
 1174. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3197
 1175. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3192
 1176. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3185
 1177. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3184
 1178. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3184
 1179. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3183
 1180. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3182
 1181. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
  Wyświetleń: 3179
 1182. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż łodzi – kutra nr rej. KŻ- II-254 wraz z przyczepą podłodziową nr rej. OKR 2H78.
  Wyświetleń: 3178
 1183. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3178
 1184. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O
  Wyświetleń: 3177
 1185. Uchwała Nr 14_2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3176
 1186. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3173
 1187. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3172
 1188. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3171
 1189. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3171
 1190. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3170
 1191. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 3168
 1192. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3165
 1193. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3165
 1194. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 3161
 1195. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3156
 1196. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3151
 1197. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3150
 1198. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3146
 1199. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3145
 1200. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 3139
 1201. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 3138
 1202. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3135
 1203. Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”
  Wyświetleń: 3133
 1204. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3131
 1205. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3129
 1206. Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3128
 1207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”
  Wyświetleń: 3125
 1208. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3125
 1209. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3115
 1210. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3114
 1211. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 3110
 1212. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3108
 1213. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3107
 1214. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3107
 1215. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią zlokalizowanej w Gogolinie ul. Pawła.
  Wyświetleń: 3106
 1216. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3105
 1217. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 3105
 1218. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3104
 1219. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3102
 1220. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3099
 1221. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3097
 1222. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 3096
 1223. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3096
 1224. Uchwała Nr 573/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 3091
 1225. DOŚ-III.7322.73.2016.AK
  Wyświetleń: 3089
 1226. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3089
 1227. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3086
 1228. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3084
 1229. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3076
 1230. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3070
 1231. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 3070
 1232. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 3068
 1233. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 3066
 1234. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3063
 1235. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 3061
 1236. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3060
 1237. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 3059
 1238. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3059
 1239. Ogłoszenie wyników zapytania na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3052
 1240. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3047
 1241. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 3041
 1242. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 3034
 1243. WG.III.6220.10.2016
  Wyświetleń: 3027
 1244. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg.
  Wyświetleń: 3019
 1245. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3014
 1246. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3013
 1247. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 3012
 1248. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3009
 1249. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 3009
 1250. DOŚ-III.7322.76.2016.AK
  Wyświetleń: 3008
 1251. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 3006
 1252. Petycje do Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3006
 1253. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3004
 1254. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3001
 1255. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3000
 1256. Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 2997
 1257. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2997
 1258. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2992
 1259. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2992
 1260. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2991
 1261. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 2989
 1262. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 2985
 1263. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2984
 1264. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2981
 1265. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2974
 1266. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 2969
 1267. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2968
 1268. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2963
 1269. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2961
 1270. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2958
 1271. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2954
 1272. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 2953
 1273. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2945
 1274. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2940
 1275. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula
  Wyświetleń: 2936
 1276. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2936
 1277. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2933
 1278. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2932
 1279. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2930
 1280. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2929
 1281. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2927
 1282. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2919
 1283. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2915
 1284. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 2912
 1285. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2906
 1286. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 2906
 1287. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2899
 1288. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018
  Wyświetleń: 2895
 1289. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2893
 1290. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2890
 1291. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2890
 1292. Uchwała Nr 723/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2889
 1293. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2882
 1294. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2881
 1295. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2874
 1296. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2870
 1297. Projekty uchwały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2869
 1298. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2869
 1299. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2867
 1300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie
  Wyświetleń: 2865
 1301. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2865
 1302. Petycje do Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2864
 1303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2856
 1304. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2855
 1305. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2849
 1306. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2846
 1307. Uchwała Nr 709/2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania defictu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 2844
 1308. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2844
 1309. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2839
 1310. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2839
 1311. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2833
 1312. Informacja dla rolników dot. suszy w 2018 r.
  Wyświetleń: 2832
 1313. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2831
 1314. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2830
 1315. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2827
 1316. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
  Wyświetleń: 2825
 1317. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2819
 1318. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2819
 1319. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2814
 1320. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 2809
 1321. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Prelekcję nt. bioróżnorodności połączoną z degustacją
  Wyświetleń: 2806
 1322. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2805
 1323. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2802
 1324. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2802
 1325. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 2797
 1326. Zdrowie
  Wyświetleń: 2792
 1327. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2790
 1328. Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
  Wyświetleń: 2788
 1329. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2787
 1330. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2785
 1331. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2784
 1332. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2784
 1333. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2781
 1334. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 2781
 1335. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2778
 1336. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2769
 1337. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2768
 1338. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 3.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.8.2017 pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w ...
  Wyświetleń: 2764
 1339. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2762
 1340. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2761
 1341. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2761
 1342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O”
  Wyświetleń: 2740
 1343. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2737
 1344. Ogłoszenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2728
 1345. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.3.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.”
  Wyświetleń: 2727
 1346. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2719
 1347. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 2718
 1348. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2717
 1349. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2711
 1350. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2702
 1351. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2696
 1352. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2695
 1353. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2692
 1354. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2691
 1355. Wyszukiwarka zaawansowana BIP
  Wyświetleń: 2691
 1356. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2685
 1357. Uchwała Nr 708/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 2678
 1358. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2676
 1359. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok.
  Wyświetleń: 2674
 1360. OGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2670
 1361. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 2667
 1362. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.2.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”
  Wyświetleń: 2663
 1363. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.”
  Wyświetleń: 2655
 1364. Petycje do Burmistrza Gogolina 2016
  Wyświetleń: 2654
 1365. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2650
 1366. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2646
 1367. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2641
 1368. Informacja Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2640
 1369. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.3.2017
  Wyświetleń: 2639
 1370. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.2.2017
  Wyświetleń: 2637
 1371. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2637
 1372. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2636
 1373. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2635
 1374. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2633
 1375. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 2631
 1376. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.”
  Wyświetleń: 2629
 1377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
  Wyświetleń: 2628
 1378. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2626
 1379. Uchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 2618
 1380. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2617
 1381. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2616
 1382. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2607
 1383. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2604
 1384. Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2603
 1385. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 2595
 1386. Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu
  Wyświetleń: 2594
 1387. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 2592
 1388. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2591
 1389. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2590
 1390. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 2588
 1391. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2583
 1392. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2574
 1393. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2567
 1394. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2566
 1395. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 2560
 1396. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2558
 1397. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2557
 1398. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2552
 1399. Petycje do Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2547
 1400. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017
  Wyświetleń: 2544
 1401. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2538
 1402. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 2531
 1403. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2530
 1404. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2530
 1405. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2528
 1406. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2521
 1407. Zawiadomienie o XI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji
  Wyświetleń: 2520
 1408. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 2507
 1409. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2502
 1410. Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok
  Wyświetleń: 2490
 1411. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”.
  Wyświetleń: 2490
 1412. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2490
 1413. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2488
 1414. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 2485
 1415. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2477
 1416. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2474
 1417. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2468
 1418. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2467
 1419. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2457
 1420. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2450
 1421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2449
 1422. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2446
 1423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2446
 1424. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 5.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2444
 1425. Zawiadomienie o XV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2444
 1426. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2442
 1427. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 2440
 1428. Polityka Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2439
 1429. Uchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 2415
 1430. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2415
 1431. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2415
 1432. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2405
 1433. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.4.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 2403
 1434. Petycja
  Wyświetleń: 2396
 1435. Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2391
 1436. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2388
 1437. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2386
 1438. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2386
 1439. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2384
 1440. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2374
 1441. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2363
 1442. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2358
 1443. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.5.2018 pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2358
 1444. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 2352
 1445. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2351
 1446. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę poczęstunku na bazie naturalnych, lokalnych produktów spożywczych, promujących bioróżnorodność Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2347
 1447. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2342
 1448. Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"
  Wyświetleń: 2337
 1449. Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023
  Wyświetleń: 2334
 1450. Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2330
 1451. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2326
 1452. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 2325
 1453. Planowane polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 2325
 1454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2325
 1455. Petycje do Burmistrza Gogolina 2015
  Wyświetleń: 2324
 1456. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2322
 1457. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2320
 1458. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021
  Wyświetleń: 2320
 1459. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I...
  Wyświetleń: 2313
 1460. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: wynajem toalet przenośnych wraz z usługą dostawy/odbioru na terenie kopalni Górażdże
  Wyświetleń: 2313
 1461. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2306
 1462. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018
  Wyświetleń: 2306
 1463. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2300
 1464. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.4.2017
  Wyświetleń: 2298
 1465. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2296
 1466. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2295
 1467. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 2284
 1468. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2278
 1469. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2276
 1470. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 20.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2268
 1471. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2266
 1472. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP nr 2 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2258
 1473. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2252
 1474. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2247
 1475. Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin
  Wyświetleń: 2246
 1476. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2246
 1477. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2239
 1478. Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 2233
 1479. nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2224
 1480. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2223
 1481. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2209
 1482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2204
 1483. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2200
 1484. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 18.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2196
 1485. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2190
 1486. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2189
 1487. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2189
 1488. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę gastronomiczną polegającą na wykonaniu jajecznicy w plenerze w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności ...
  Wyświetleń: 2179
 1489. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.08.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2169
 1490. Zawiadomienie Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania oraz Komisji Oświaty, Ku
  Wyświetleń: 2169
 1491. INI.I.7840.1.67.2017.WP
  Wyświetleń: 2166
 1492. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 24.04.2020r.
  Wyświetleń: 2165
 1493. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2164
 1494. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2160
 1495. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2156
 1496. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2155
 1497. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 2155
 1498. Postanowienie o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2149
 1499. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2145
 1500. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2016.
  Wyświetleń: 2142
 1501. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2142
 1502. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2142
 1503. Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko - Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2140
 1504. Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2139
 1505. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 2136
 1506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2135
 1507. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2132
 1508. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 2125
 1509. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 2124
 1510. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA - przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 2121
 1511. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2117
 1512. Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2115
 1513. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę przewodnika podczas wycieczki rowerowej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody, organizowanej w ramach projektu...
  Wyświetleń: 2109
 1514. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 2108
 1515. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2108
 1516. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2106
 1517. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
  Wyświetleń: 2105
 1518. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2103
 1519. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2102
 1520. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2100
 1521. Komunikat dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2086
 1522. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2085
 1523. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2075
 1524. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2070
 1525. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
  Wyświetleń: 2068
 1526. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2067
 1527. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2063
 1528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2059
 1529. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2058
 1530. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2052
 1531. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2050
 1532. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2050
 1533. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2050
 1534. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2050
 1535. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2041
 1536. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko –  Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2037
 1537. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki"
  Wyświetleń: 2036
 1538. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2028
 1539. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2022
 1540. Kontrole wewnętrzne 2018 r
  Wyświetleń: 2021
 1541. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 2015
 1542. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 2015
 1543. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wykonanie tablic edukacyjno-zabawowych w obrębie ścieżki edukacyjnej na terenie utworzonego Ogrodu miejskiego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2013
 1544. Zarządzenia Burmistrza - 2018
  Wyświetleń: 2013
 1545. Informacja o zamiarze zawarcia umowy nr WG.I.271.23.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”
  Wyświetleń: 2012
 1546. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki rowerowej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2011
 1547. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2004
 1548. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2003
 1549. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2002
 1550. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1988
 1551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1987
 1552. Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1979
 1553. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1978
 1554. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1976
 1555. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1974
 1556. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1966
 1557. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1957
 1558. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1945
 1559. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1941
 1560. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1939
 1561. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1937
 1562. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie prelekcji nt. bioróżnorodności połączonej z degustacją
  Wyświetleń: 1937
 1563. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 1934
 1564. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1932
 1565. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 1929
 1566. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1924
 1567. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1921
 1568. Informacja o otrzymanym wsparciu
  Wyświetleń: 1918
 1569. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1912
 1570. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1910
 1571. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1910
 1572. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1907
 1573. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1905
 1574. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: 1) wykonanie przedstawienia ekologicznego, 2) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  Wyświetleń: 1900
 1575. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1898
 1576. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.22.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1894
 1577. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1892
 1578. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1890
 1579. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2019 rok.
  Wyświetleń: 1889
 1580. Ogłoszenie i wyniki przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1887
 1581. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP Kamień Śl.
  Wyświetleń: 1886
 1582. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.19.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1883
 1583. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1881
 1584. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 1878
 1585. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1872
 1586. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1871
 1587. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1861
 1588. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1860
 1589. Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1857
 1590. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1852
 1591. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1849
 1592. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1847
 1593. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1844
 1594. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1839
 1595. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1836
 1596. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1831
 1597. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1829
 1598. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1824
 1599. Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1823
 1600. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.
  Wyświetleń: 1822
 1601. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1819
 1602. Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1812
 1603. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: organizację pokazu zwierząt oraz upominki dla uczestników pokazu.
  Wyświetleń: 1812
 1604. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1806
 1605. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1806
 1606. Zawiadomienie o XIV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1804
 1607. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1797
 1608. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1793
 1609. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 1788
 1610. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2018 pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1785
 1611. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 4.07.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1783
 1612. Wykaz lokali do najmu
  Wyświetleń: 1775
 1613. Ogłoszenie konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”
  Wyświetleń: 1774
 1614. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)
  Wyświetleń: 1774
 1615. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1773
 1616. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
  Wyświetleń: 1771
 1617. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.21.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1770
 1618. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1768
 1619. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.20.2017 pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1765
 1620. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1765
 1621. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1765
 1622. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1759
 1623. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1755
 1624. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wynajem namiotu wraz z ławkami na 150 osób wraz z usługą złożenia/rozłożenia na terenie kopalni Górażdże.
  Wyświetleń: 1752
 1625. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1751
 1626. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1743
 1627. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1738
 1628. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1728
 1629. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1724
 1630. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1724
 1631. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1724
 1632. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 1715
 1633. Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1708
 1634. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1699
 1635. Budżet Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 1692
 1636. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
  Wyświetleń: 1691
 1637. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1691
 1638. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1689
 1639. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1689
 1640. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1686
 1641. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1686
 1642. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1685
 1643. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1685
 1644. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1682
 1645. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1680
 1646. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1679
 1647. Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1678
 1648. Klauzule informacyjne dla aktów stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1677
 1649. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1671
 1650. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1662
 1651. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1659
 1652. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1657
 1653. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2017 rok
  Wyświetleń: 1651
 1654. Petycje do Burmistrza Gogolina 2018
  Wyświetleń: 1651
 1655. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi multimedialnej związanej z pokazem zwierząt
  Wyświetleń: 1649
 1656. Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1649
 1657. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1648
 1658. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 1646
 1659. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.18.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1643
 1660. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 1637
 1661. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2018 pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1631
 1662. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1628
 1663. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1610
 1664. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1609
 1665. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1599
 1666. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1596
 1667. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1594
 1668. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.24.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1590
 1669. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1590
 1670. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1580
 1671. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1578
 1672. Lista szkół Gminy Gogolin, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1575
 1673. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1573
 1674. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.17.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1570
 1675. Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1569
 1676. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1568
 1677. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1566
 1678. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1563
 1679. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2019 rok
  Wyświetleń: 1561
 1680. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1560
 1681. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1560
 1682. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1558
 1683. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1551
 1684. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1549
 1685. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1548
 1686. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg”.
  Wyświetleń: 1547
 1687. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1543
 1688. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1540
 1689. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok.
  Wyświetleń: 1538
 1690. Projekty uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1529
 1691. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1526
 1692. Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań...
  Wyświetleń: 1521
 1693. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1519
 1694. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1517
 1695. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1512
 1696. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 1508
 1697. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1507
 1698. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1501
 1699. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1500
 1700. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1496
 1701. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2018 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1483
 1702. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1479
 1703. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1471
 1704. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 23.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1470
 1705. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1468
 1706. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1465
 1707. Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1465
 1708. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1461
 1709. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.5.2018 pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1460
 1710. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1452
 1711. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1451
 1712. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w GBP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1450
 1713. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1444
 1714. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1443
 1715. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Malni.”
  Wyświetleń: 1435
 1716. Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1434
 1717. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 1433
 1718. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1430
 1719. Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie" - nr postępowania WG.I.271.3.2020
  Wyświetleń: 1429
 1720. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1428
 1721. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1425
 1722. Oświadczenie majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1425
 1723. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1424
 1724. IN.I.746.9.2018.MK
  Wyświetleń: 1421
 1725. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1417
 1726. Informacja o udzieleniu zamówienia „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1415
 1727. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1414
 1728. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1414
 1729. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.2.2019 pn.: „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1410
 1730. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1406
 1731. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1405
 1732. Informacje Wydziału Oświaty i Rekreacji
  Wyświetleń: 1404
 1733. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1402
 1734. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PP nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1401
 1735. Wykaz jednostek oświatowych w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1398
 1736. Zawiadomienie o XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1396
 1737. Opieka Zdrowotna w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1393
 1738. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr OSP.271.1.2018 pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1391
 1739. Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1389
 1740. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1385
 1741. Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”
  Wyświetleń: 1382
 1742. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1379
 1743. Przetarg nieograniczony pn.: Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia - nr postępowania WG.I.271.7.2019
  Wyświetleń: 1379
 1744. Sprawozdania finansowe za 2018r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 1379
 1745. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.4.2018 pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1377
 1746. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1375
 1747. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU...
  Wyświetleń: 1374
 1748. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1373
 1749. Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1373
 1750. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1373
 1751. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1371
 1752. Dowóz uczniów
  Wyświetleń: 1362
 1753. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1360
 1754. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 1359
 1755. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gogolin"
  Wyświetleń: 1358
 1756. Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1357
 1757. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM...
  Wyświetleń: 1356
 1758. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1355
 1759. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 1354
 1760. Uchwały Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1350
 1761. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1347
 1762. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1347
 1763. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1344
 1764. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1344
 1765. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 1342
 1766. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1342
 1767. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1341
 1768. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1340
 1769. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1339
 1770. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1339
 1771. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1337
 1772. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1336
 1773. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1332
 1774. Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1332
 1775. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1331
 1776. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1331
 1777. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1331
 1778. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1329
 1779. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1328
 1780. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1327
 1781. GKI.6733.13.2018
  Wyświetleń: 1326
 1782. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1325
 1783. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1324
 1784. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1321
 1785. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1320
 1786. Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1316
 1787. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1314
 1788. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1314
 1789. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.
  Wyświetleń: 1313
 1790. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1313
 1791. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1312
 1792. Obowiązek nauki
  Wyświetleń: 1312
 1793. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1310
 1794. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1306
 1795. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1305
 1796. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 9.07.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.5.2018 pn. „ Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1300
 1797. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1299
 1798. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 1295
 1799. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1288
 1800. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce
  Wyświetleń: 1288
 1801. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1288
 1802. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1287
 1803. Zawiadomienia o posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1287
 1804. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1283
 1805. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1282
 1806. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji
  Wyświetleń: 1277
 1807. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2019 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.1.2019 pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1276
 1808. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1276
 1809. Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1273
 1810. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1268
 1811. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1265
 1812. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.04.2019 r. dot. postępowania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1264
 1813. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.06.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawi
  Wyświetleń: 1260
 1814. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1259