Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016  r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity ze zmianami: Dz. U. Z 2016 r. poz.239) oraz § 2 Uchwały nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

Burmistrz Gogolina

informuje, iż do 23.12.2016 r do Urzędu Miejskiego w Gogolinie wpłynęło 15 ofert. W dniach 26-30.12.2016r. komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert zaopiniowanych przez Społeczną Radę Sportu w Gogolinie postanowiła przyjąć 14 ofert przedłożonych przez stowarzyszenia i przyznać  dofinansowanie na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2017 obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju. Jedna oferta nie spełniała warunków konkursu i została odrzucona.

Oferty i wysokości przyznanego dofinansowania:

 1. oferta  – Zapaśniczy Klub Sportowy Górażdże - zadanie zapasy – kwota: 35.000,00 zł
 2. oferta – Stowarzyszenie Nasz Karłubiec - zadanie wyścig rowerowy „Tour de Kids” – kwota: 5.000,00 zł
 3. oferta  – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  zadanie skat sportowy – kwota: 6.000,00 zł
 4. oferta  – Klub Karate-Do ENSO Krapkowice - zadanie szkolenie karate – kwota: 21.000,00 zł
 5. oferta –  Uczniowski Klub Sportowy Gogolin  – zadanie szkolenie Judo – kwota: 19.000,00 zł
 6. oferta – Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu – zadanie nawierzchnia sportowa dla młodzieży - orlik –  oferta nie spełnia warunków konkursu – kwota: 0 zł
 7. oferta – Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu – zadanie piłka nożna – kwota: 40.000 zł
 8. oferta – Klub Sportowy Górażdże w Górażdżach – zadanie piłka nożna i tenis stołowy – kwota: 37.000,00 zł
 9. oferta – Klub Sportowy Magnum Chorula – zadanie piłka nożna – kwota: 35.000,00 zł
 10. oferta – Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie akademia piłkarska - kwota: 50.000,00 zł 
 11. oferta – Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie piłka nożna męska – kwota: 135.000,00 zł
 12. oferta – Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie pływanie – kwota: 30.000,00 zł
 13. oferta – Stowarzyszenie KAMYKI - zadanie piłka nożna i strong man – kwota: 22.000,00 zł
 14. oferta – Klub Sportowy PV Volley - zadanie siatkówka dziewcząt – kwota: 10.000,00 zł
 15. oferta – Stowarzyszenie Fair Play – zadanie XI Edycja Ligi Futsalu – kwota: 4.000,00 zł

Łączna suma dofinansowania 449.000,00 zł

PDFOgłoszenie_wyniki_konkurs_kultura_fizyczna_2017.pdf (121,32KB)