Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2017 r..pdf

PDFwykaz_pomoc publiczna 2017.pdf

PDFSprawozdanie RB-NDS o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r.pdf

PDFSprawozdanie RB-NDS o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017.pdf

PDFSprawozdanie RB-NDS o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r..pdf

PDFRB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr 708_2016 z dnia 27 stycznia 2017r. Składu Orzekającgo RIO w Opolu nt. opinii o prawidłości planowanej kwoty długu.pdf

PDFUchwała Nr 709_2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf

PDFUchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFSprawozdanie i informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.pdf
 

 

 

Wersja XML