Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 30 listopada 2016r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- omówienie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok (projekt z dnia 14.11.2016r.)

-omówienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 (projekt z dnia 14.11.2016r.),

- sprawy bieżące,

- wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Holeczek Franciszek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Bertold Hirsz

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia- Wicher Waltrauda

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Bekiesz Rudolf

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Kubilas Krystian

 

Wersja XML