Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 14 listopada 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Omówienie pism Związku Gmin Śląska Opolskiego,

2. Sprawy bieżące,

3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
/-/ Holeczek Franciszek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/Bertold Hirsz

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
/-/ Wicher Waltrauda

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
/-/Bekiesz Rudolf

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Krystian Kubilas

 

Wersja XML