Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCzałącznik nr 3a do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej.doc

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.doc

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu.docx

PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

ZIPzałącznik nr 9 do SIWZ - projekt.zip

PDFzałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Uwaga zmiana:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.10.2016r..pdf

PDFZmiana treści SIWZ 24.10.2016.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji.pdf
 

Wersja XML