Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie została zwołana na dzień 30 września 2016r. (piątek) o godz. 17.00 VII Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
 4. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej,
 5. wyłonienie spośród radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie kandydata do samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół i omówienie kampanii wyborczej,
 6. wolne wnioski i informacje;
 7. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Magdalena Wnuk

 

Wersja XML