Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok

PDFSprawozdanie i informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie j.s.t. za okres od poczatku roku do 31 grudnia 2016 roku.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie j.s.t od początku roku do 30 września 2016 roku.pdf

PDFSprawozdanie o nadwyżce⁄deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016r.pdf

PDFSprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku.pdf

PDFUchwała Nr 2_2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr 723_2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu Gminy Gogolin.pdf

PDFUchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf

Wersja XML