Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Informacja o jakości wody z wodociągu publicznego w gminie Gogolin przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).

Sieć Gogolin więcej >>

Sieć Kamień Śląski więcej >>

Sieć Zakrzów-Dąbrówka więcej >>

 

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach

PDFHK.90820.2.2.2022.JB_16.02.2022.pdf
PDFHK.90820.2.2.2022.JB_14.04.2022.pdf
 

 

Wersja XML