Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003r. Rady Miejskiej
w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na dzień 09 września 2015r. (środa) o godz. 17.00 zwołana została III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Sesja odbędzie się w Zespole Szkół w Gogolinie (ul. Szkolna 27).

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad I i II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
 4. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej,
 5. propozycje planów związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  w okresie jesienno-zimowym,
 6.  wolne wnioski i informacje;
 7.  zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie 

/-/ Wnuk Magdalena

Wersja XML