Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 19 października  2015 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

W załączniku - pełna treść ogłoszenia, projekt uchwały Rady Miejskiej oraz formularz zgłaszania uwag. DOCXProjekt uchwały z dnia 07.10.2015 (na rok 2016).docx

Wersja XML