Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się, iż w dniu 11 maja 2015r. (poniedziałek) o godz. 15.30, 12 maja 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 i w dniu 18 maja 2015r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

-  rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu  za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  - Krystian Kubilas

 

Wersja XML