Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok

 

PDFSprawozdanie i informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf

PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r..pdf

PDFSprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku do 30 września 2015.pdf

PDFUchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf

PDFSprawozdanie o nadwyżce - deficycie styczeń - marzec 2015.PDF 

PDFKorekta do sprawozdania o nadwyżce- deficycie styczeń-marzec 2015.pdf

PDFSprawozdanie o nadwyżce-deficycie styczeń-czerwiec 2015.pdf

PDFUchwała nr 11_2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2015 r.pdf

PDFUchwała nr 14_2015 Składu Orzeakjącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2015r.pdf
 

Wersja XML