Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne

Lista firm wg działalności

 

Rejestr przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Ewidencja podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych

 

Wykaz podmiotów prowadzących Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wersja XML