Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w związku z zapisami Uchwały Nr XL/344/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego w dniu 07 kwietnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 15.15. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

-wyrażenie opinii w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego celem objęcia udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o.

      Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
     /-/ Hubert Sznajder

Wersja XML