Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY GOGOLIN W RAMACH POMOCY DE MINIMIS.

 

Gogolin, 17 marca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 25 marca 2014 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.

1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis

 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 25 marca 2014 r. i zakończą w dniu 8 kwietnia 2014r.

3.  Forma konsultacji
Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz  może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski  w Gogolinie, I piętro pokój nr 12) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres:

UWAGA!

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Załączniki:

  1. projekt uchwały - PDFprojekt uchwały_pomoc de minimis_2014.pdf
  2. formularz konsultacji

DOCXFormularz konsultacji projektu uchwały_2014.docx

DOCFormularz konsultacji projektu uchwały_2014.doc

 

Wersja XML