Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.19.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych, na projektowanej stacji paliw przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie” na działce nr 616/6, k.m. 7, obręb Karłubiec
  Data publikacji: 18-02-2021 13:12
 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski
  Data publikacji: 16-02-2021 10:14
 • WG.III.6220.1.2018

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu zawieszonego postępowania w przedmiocie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski
  Data publikacji: 04-02-2021 11:14
 • WG.III.6220.22.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kontenerowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną przy ul. Lotniczej 5-7 w Kamieniu Śląskim” na działkach nr 677/76 i 677/91, a.m. 3, obręb Kamień Śląski
  Data publikacji: 29-01-2021 14:32
 • WG.III.6220.21.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 85 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 160/1, 160/2 w miejscowości Dąbrówka” na działkach o nr ew.: 160/1 i 160/2, obręb Dąbrówka
  Data publikacji: 28-01-2021 14:50
 • WG.III.6220.20.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, obręb Obrowiec
  Data publikacji: 28-01-2021 08:14
 • WG.III.6220.16.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 425/3, 428/36, 422, 428/34, 498, 499 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin”
  Data publikacji: 27-01-2021 08:21
 • WG.III.6220.19.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych, na projektowanej stacji paliw przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie” na działce nr 616/6, k.m. 7, obręb Karłubiec
  Data publikacji: 22-01-2021 14:52
 • WG.III.6220.14.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 6” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 313/1, obręb Chorula
  Data publikacji: 19-01-2021 15:25
 • WG.III.6220.13.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 5” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 313/1, obręb Chorula
  Data publikacji: 19-01-2021 15:24
 • WG.III.6220.12.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 4” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula
  Data publikacji: 19-01-2021 15:20
 • WG.III.6220.11.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 3” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula
  Data publikacji: 19-01-2021 15:09
Wersja XML