Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowanie administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”  oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o  dla zmiany ww. decyzji .

 • WS.III.6220.16.2021.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron informujące o wydaniu postanowienia nr WS.III.6220.16.2021.ES z dnia 16 listopada 2022r., o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Zakrzów, gmina Gogolin”

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wniosku PGB Energetyka Sp. z o.o. z dnia 19.10.2022r. o zawieszenie postępowania  w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018 r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”.

 • WS.III.6220.9.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Budowa obiektu biurowo-produkcyjnego w Gogolinie", planowanego do realizacji na działce nr 203/11 obręb Karłubiec.

 • WS.III.6220.9.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.  „Budowa obiektu biurowo-produkcyjnego w Gogolinie”,  planowanego do realizacji na działce nr 203/11 obręb Karłubiec

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o  dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin".

 • WS.III.6220.8.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną, pomieszczeniami technicznymi wraz z zabudową techniczną dla firmy mTP Met-Plast Sp. z o.o", na działce nr 259/17 obręb Karłubiec.

 • WS.III.6220.8.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną, pomieszczeniami technicznymi wraz z zabudową techniczną dla firmy mTP Met-Plast Sp. z o.o", na działce nr 259/17 obręb Karłubiec

 • WS.III.6220.10.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Górażdże Cement S.A., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu ”, na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula

 • WS.III.6220.8.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną, pomieszczeniami technicznymi wraz z zabudową techniczną dla firmy mTP Met-Plast Sp. z o.o", planowanego do realizacji na działce nr 259/17 obręb Karłubiec

 • WS.III.6220.9.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa obiektu biurowo-produkcyjnego w Gogolinie”, na działce nr 203/11 obręb Karłubiec.

 • WS.III.6220.8.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek p. R. Schnurpfeil pełnomocnika Anvast PL Sp. z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn.  cyt. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną, pomieszczeniami technicznymi wraz z zabudową techniczną dla firmy mTP Met-Plast Sp. z o.o. ", na działce nr 259/17 obręb Karłubiec