Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej

ZAWIADOMIENIE

Informuje  się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 11 lutego 2014r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie komisji doraźnej powołanej do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy związanej z wnioskiem pracodawcy Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie z dnia 23 stycznia 2014r. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Gogolinie Panią Klaudią Matuszek. Tematem posiedzenia Komisji będzie analiza ww. sprawy.

Przewodniczący Komisji Doraźnej
/-/ Krzysztof Klama

Wersja XML