Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.

Zawiadomienie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 11 kwietnia 2012r. (środa) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
1. Omówienie i zaopiniowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011,
2. Omówienie i zaopiniowanie działalności Stacji Opieki Caritas w Gogolinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku 
oraz informacji o sytuacji osób niepełnosprawnych w 2011r.,
3.Omówienie informacji o stanie podstawowej opieki zdrowotnej w Gogolinie,
4. Sprawy bieżące,
5. Wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji
                                                                     /-/ Waltrauda Wicher
Wersja XML