Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Dostępne Karty usług

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCUSC15 UTRATA DOWODU OSOBISTEGO.doc
DOCUSC14 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH.doc
DOCZMIANA LUB USTALENIE BRZMIENIA PISOWNI IMION I NAZWISK
DOCZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH DO TRZECH MIESIĘCY
DOCZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH NA PONAD TRZY MIESIĄCE
DOCOŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA
DOCREJESTRACJA ZGONÓW
DOCZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
DOCZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
DOCZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)
DOCZAWARCIE ZWĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)
DOCZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIANA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
DOCWYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGOI POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DOCUSTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
DOCWPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGOSPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
DOCUZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO
DOCSPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO
DOCWYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
DOCWYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO
DOCWYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
DOCZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH

 

Wersja XML