Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2023 r.

PDFUchwała NR LXI_648_2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XL4412021 z dnia 23 września 2021r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin.pdf (167,57KB)
PDFUchwała NR LXI_649_2023 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Gogolin.pdf (689,45KB)
PDFUchwała Nr LXI_650_2023 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.pdf (160,60KB)
PDFUchwała NR LXI_651_2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.pdf (209,44KB)
PDFUchwała NR LXI_652_2023 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.pdf (158,34KB)
PDFUchwała NR LXI_653_2023 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży i uczniów do placówek oświatowych .pdf (161,39KB)
PDFUchwała NR LXI_654_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (158,47KB)
PDFUchwała NR LXI_655_2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (156,14KB)
PDFUchwała NR LXI_656_2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf (17,07MB)
PDFUchwała NR LXI_657_2023 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf (19,88MB)
PDFUchwała NR LXI_658_2023 w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (158,65KB)
PDFUchwała NR LXI_659_2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (161,22KB)
PDFUchwała NR LXI_661_2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,48MB)
PDFUchwała NR LXI_660_2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (159,74KB)
PDFUchwała NR LXI_662_2023 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok.pdf (239,51KB)
PDFUchwała NR LXI_663_2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.pdf (164,78KB)