Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                    Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2022r. (środa) o godz. 18.00 odbędzie się XI Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6).

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;
 5. podsumowanie dotychczasowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie;
 6. opiniowanie i przyjmowanie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Strategii Młodzieżowa Gmina Gogolin;
 7. interpelacje i zapytania radnych;
 8.  wolne wnioski, zapytania i informacje;
 9.  zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                         Przewodnicząca Młodzieżowej

                                                                                            Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                 /-/  Alicja Konieczny