Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Opolski zawiadamia w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36+580 w rejonie miejscowości Strzelece Opolskie - Gogolin.

PDFObwieszczenie WO nr IN.V.7820.1.16.2013.WP.pdf

 

Wersja XML