Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Spraw Administracyjnych

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku urzędniczym inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniona:

Anna Gebauer zam. Kamień Śląski

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskała wysoką ocenę z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na zajmowanym stanowisku.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML