Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

Zawiadomienie

Informuje się mieszkańców Gminy  Gogolin, iż w dniu 24 października 2013r. (czwartek) o godz. 15.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- wyrażenie opinii w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania-Hubert Sznajder

Wersja XML