Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożeniu oferty

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. Urząd Miejski informuje, iż opublikował na stronie www.gogolin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu ofertę Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie. Tytuł zadania publicznego: Akcja promująca w gminie Gogolin kibicowanie fair play i walkę z chuligaństwem stadionowym.

Zgodnie z art.19 a ust 4, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres: lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

ZAŁĄCZNIK:

PDFOferta Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie.pdf

Data wprowadzenia i ogłoszenia: 20.09.2013

Wersja XML