Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZAWIADOMIENIE 

Informuję, iż w dniu 18 października 2021r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, maski, odległości).Tematem posiedzenia Komisji będzie wniosek z dnia 10.09.2021r. (wpływ do tut. Urzędu 21.09.2021) dotyczący nadania nazwy ulicy.

Przewodniczący Komisji
- Leonard Lepich 

Wersja XML