Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

Brak opisu obrazka

Burmistrz Gogolina zaprasza do składania uwag dotyczących „Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin”.

Program Usług Społecznych Gminy Gogolin opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwagi można składać w terminie od 25 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem załączonego formularza:

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po terminie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 77 4076824

PDFProgram Usług Społecznych Gminy Gogolin.pdf

PDFFormularz konsultacji Programu Usług Społecznych.pdf

DOCXFormularz konsultacji Programu Usług Społecznych.docx

Wersja XML