Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na:

W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie pylonu informacyjnego wraz z dostawą i jego montażem w Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

DOCXZaproszenie_do_składania_ofert_pylon_informacyjny.docx
PDFZaproszenie_do_składania_ofert_pylon_informacyjny.pdf
DOCFormularz_ofertowy_pylon_informacyjny.doc
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFProjekt garficzny pylonu.pdf

DOCXWyniki_zaproszenie_do_składania_ofert_pylon_informacyjny.docx
PDFWyniki_zaproszenie_do_składania_ofert_pylon_informacyjny.pdf
 

Wersja XML