Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Straży Miejskiej w Gogolinie za 2020 r

PDFSprawozdanie pełne jednoski budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020 (wersja dostępna zawiera wszystkie sprawozdania i bilanse).pdf
 

PDFBilans jednostki budżetowej Straży Miejskiej sporządzony na dzień 31.12.2020 r(skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej Straży Miejskiej sporządzony na dzień 31.12.2020 (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki budżetowej Straży Miejskiej sporządzony na dzień 31.12.2020 (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFInformacja dodatkowa Straży Miejskiej sporządzona na dzień 31.12.2020 (skan z odręcznym podpisem).pdf
 

Wersja XML