Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2020 r.

PDFBILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.pdf
PDFBILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOGOLIN sporządzony na dzień 31-12-2020 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r.pdf
PDFSkonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Gogolin sporządzony na dzień 31.12.2020 r.pdf
 

Wersja XML