Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE 

Informuje się, iż w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się
z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, pomiar temperatury, maski, odległości).

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok (projekt z dnia 13.11.2020r.);
 2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej (projekt z dnia 13.11.2020r.);
 3. Sprawy bieżące m.in: analiza pisma dotyczącego obniżenia stawek za podatek od nieruchomości na rok 2021 sformułowanego w pismach Diecezji Opolskiej z dnia 08.06.2020r. i 15.06.2020r. (Komisja Budżetu, Finansów i Planowania) i pisma (wpływ do tut. organu 02.11.2020r.) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VENA” s.c. –Usługi Pielęgniarskie o podniesienie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gogolin (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia);
 4. Omówienia materiałów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie;
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowisk- Adrian Mróz

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-Leonard Lepich

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia-Sapok Gizela

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji -Gerard Konieczko

Wersja XML