Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

Dokumentacja powinna zawierać:

- wniosek,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo    oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:

DOCzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
DOCXoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx
DOCXoświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.docx

DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx
DOCXOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.docx

 

Wersje PDF:

PDFzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf 
PDFformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).pdf
PDFoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf
PDFoświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.pdf
PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf
PDFOświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii.pdf


PDFoswiadczenie-o-poniesionych-kosztach-nauki.pdf

Wersja XML