Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie,

b) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,

4) wolne wnioski i informacje;

5) zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie

Wersja XML