Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GL.ZUZ.3.4214.1m.2020.BS

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.21m.2020.BS z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

PDFGL.ZUZ.3.4210.21m.2020.BS.pdf

Wersja XML