Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Informuje się, iż w dniu 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

 1. Omówienie materiałów na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie;
 2. Informacja na temat bezrobocia w Gminie Gogolin;
 3. Sprawy bieżące (m.in. wnioski, których załatwienie leży w kompetencji Rady Miejskiej
  w Gogolinie sformułowane w pismach Diecezji Opolskiej z dnia 08.06.2020r. i 15.06.2020r.)
 4. Wolne wnioski.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania /-/ Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska /-/  Adrian Mróz

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /-/ Leonard Lepich

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia /-/ Sapok Gizela

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji  /-/ Gerard Konieczko

Wersja XML