Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Informuje się, iż w dniu 02 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie następujących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie:

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gogolin za okres 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r;
  2. Sprawy bieżące;
  3. Wolne wnioski.

W związku z tematami posiedzenia proszę o obecność osób odpowiedzialnych w tym zakresie na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

/-/ Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

/-/  Adrian Mróz

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Leonard Lepich

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia

/-/ Sapok Gizela

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji

/-/ Gerard Konieczko

Wersja XML