Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 23 kwietnia 2013r. (wtorek)
o godz. 15.30
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Gogolinie.
Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie,

- sprawy bieżące

- wolne wnioski.

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Hubert Sznajder
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku  i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Zbigniew Kawa
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia- Waltrauda Wicher
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i  Promocji- Józef Schlappa
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Józef Reinert

Wersja XML