Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na:

„Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych o tematyce pożytecznych zapylaczach w ramach kampanii Załóż łąkę w swoim ogrodzie”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

DOCXZałącznik_nr 1_Formularz_ofertowy.docx
DOCXZaproszenie do składania ofert_warsztaty edukacyjne.docx
PDFZaproszenie do składania ofert_warsztaty edukacyjne.pdf
 

PDFWyniki_zaproszenia_do_składania_ofert_warsztaty_edukacyjne.pdf
 

Wersja XML