Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Gogolin na 2020 rok

PDFREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała Nr 1442021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu.pdf

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.46.2021 - w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 rok..pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r - korekta.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf

PDFUchwała Nr XIX_171_2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX_170_2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2020 r.pdf

PDFRb- NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r.pdf
 

Wersja XML