Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 października 2019 r.

PDFUchwała Nr XVII_148_2019 w sprawie wyboru ławników.pdf
PDFUchwała Nr XVII_149_2019 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVII_150_2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XVII_151_2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XVII_152_2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDFUchwała Nr XVII_153_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XVII_154_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 180 k.m. 1 obręb Malnia).pdf
PDFUchwała Nr XVII_155_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 305/9 k.m. 1 obręb Malnia).pdf
PDFUchwała Nr XVII_156_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 658/9 k.m.1 obręb Malnia).pdf
PDFUchwała Nr XVII_157_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_158_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
 

Wersja XML