Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOK.DOK3.9700.162.2018.LD

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie wniosku w sprawie prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydania pozwoleń wodnoprawnych na stopniu wodnym "Krapkowice", w km 635+270 rzeki Odry

PDFDOK.DOK3.9700.162.2018.LD_dnia_26.09.2019.pdf

Wersja XML