Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 07 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

    a) udzielenia pomocy finansowej,

    b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

    c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;

4. wolne wnioski;

5. zakończenie obrad sesji.

 

   Przewodniczący
   Rady Miejskiej w Gogolinie

    /-/ Piotr Czok

 

PDFProjekt uchwały Nr XVI_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI_c_2019.pdf
 

 

Wersja XML