Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Karta Dużej Rodziny
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:47
 2. Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”.wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 10-07-2020 11:11
 3. Wybory Prezydenckie 2020
  Data modyfikacji: 10-07-2020 10:58
 4. Zarządzenia Burmistrza - 2020
  Data modyfikacji: 08-07-2020 14:48
 5. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Data modyfikacji: 08-07-2020 12:49
 6. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Data modyfikacji: 03-07-2020 13:12
 7. Obwieszczenie o zakończeniu robót - Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław
  Data utworzenia: 03-07-2020 08:41
 8. Decyzja zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Data modyfikacji: 02-07-2020 11:50
 9. Zakończenie robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg
  Data modyfikacji: 01-07-2020 08:01
 10. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:28
Wersja XML