Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetarg nieograniczony pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Data modyfikacji: 13-12-2019 12:06
 2. OŚ.6220.6.2019.AK
  Data modyfikacji: 12-12-2019 14:32
 3. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Data utworzenia: 10-12-2019 14:05
 4. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
  Data utworzenia: 10-12-2019 14:03
 5. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Data modyfikacji: 09-12-2019 15:54
 6. Protokół II Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Data modyfikacji: 09-12-2019 15:49
 7. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Data modyfikacji: 09-12-2019 11:52
 8. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Data modyfikacji: 06-12-2019 14:22
 9. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 06-12-2019 12:06
 10. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Data modyfikacji: 03-12-2019 14:32

Wersja XML