Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. OŚ.6220.6.2019.AK
  Data modyfikacji: 05-06-2020 11:17
 2. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Data modyfikacji: 05-06-2020 10:17
 3. Petycja z dnia 24.03.2020 r.
  Data modyfikacji: 04-06-2020 12:24
 4. Konsultacje społeczne "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Data modyfikacji: 04-06-2020 11:25
 5. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Data modyfikacji: 03-06-2020 09:18
 6. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Data modyfikacji: 02-06-2020 13:18
 7. Petycje do Rady Miejskiej 2020
  Data modyfikacji: 01-06-2020 12:20
 8. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
  Data modyfikacji: 29-05-2020 14:03
 9. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Data modyfikacji: 29-05-2020 13:59
 10. Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 maja 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Data modyfikacji: 29-05-2020 13:33
Wersja XML