Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 31 stycznia 2013r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

-wyrażenie opinii w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego.

       

                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                       /-/ Hubert Sznajder

Wersja XML