Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie


                                Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 25 lipca 2019r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

  1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  2. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;

4) zakończenie obrad sesji.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                                     Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XI_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI_b_2019.pdf
 

Wersja XML